Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Werkwijze

JeugdMATCH

JeugdMATCH is een digitaal hulpmiddel voor professionals om beter samen te werken. Een professional is een beroepskracht, bijvoorbeeld een psychiater, maatschappelijk werker of de intern begeleider van school.

Veel organisaties (pdf, 112 kB) in Hollands Midden werken met JeugdMATCH.

Betere hulp door samenwerking

Opvoeden en opgroeien is niet altijd makkelijk. Het kan gebeuren dat verschillende professionals bij je kind(eren) betrokken zijn. Dan is het belangrijk dat zij dit van elkaar weten en dat zij goed met elkaar samenwerken.

De professionals willen samen met de ouder(s) en kind(eren):

  • de beste kansen bieden aan de kinderen om gezond en gelukkig op te groeien;
  • de meest geschikte hulp bieden aan jouw gezin of je kind(eren);
  • ervoor zorgen dat je gezin zo snel mogelijk zelf verder kan.

Hoe werkt JeugdMATCH?

Om goed samen te werken gebruiken we in jouw gemeente het digitale systeem JeugdMATCH. Als een professional betrokken is bij (een van) je kind(eren) tot 23 jaar kan deze een ‘signaal’ in JeugdMATCH zetten. Als ook een andere professional betrokken is bij de jeugdige, kan deze ook een signaal in JeugdMATCH zetten.

Beide professionals krijgen een e-mail dat er een ‘match’ bestaat. Zij nemen contact met jou op om samen met jou en/of je kind(eren) te bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld. In principe vragen ze je toestemming voordat ze met elkaar overleggen. En vanaf 12 jaar ook de toestemming van jouw kind(eren).

Samen bespreken ze daarna hoe ze je kind(eren) en gezin zo goed mogelijk kunnen helpen.

Wat staat er in JeugdMATCH?

In JeugdMATCH staat van je kind alleen de naam, het adres en de geboortedatum. Hieraan gekoppeld staan de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de professional die het signaal in JeugdMATCH heeft gezet. Niemand kan precies zien wat er aan de hand is met je kind(eren) of jouw gezin.

Alleen een professional die is aangesloten op JeugdMATCH én een signaal heeft afgegeven, kan zien wie er nog meer bij je kind(eren) of jouw gezin betrokken zijn.

Na 2 jaar wordt een signaal automatisch uit JeugdMATCH verwijderd. Daarna blijft het signaal nog maximaal 5 jaar in het archief staan.

Als een professional na 2 jaar nog betrokken is, kan hij/zij het signaal verlengen. Een professional kan er ook voor kiezen om eerder het signaal te verwijderen.

Als een jeugdige 23 jaar is, worden alle gegevens verwijderd uit JeugdMATCH.

Heb je een vraag?

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de professional die het signaal over je kind in JeugdMATCH heeft gezet. Of bij de organisatie waar die professional werkt.

Rechten en bezwaar

Ben je het niet eens met de vermelding in JeugdMATCH? Bespreek het met de professional die de melding heeft gedaan.

Kom je er samen niet uit? Dan kun je schriftelijk bezwaar maken tegen een signaal. Dat kun je doen bij:

Hecht GGD Hollands Midden
regionaal coördinator JeugdMATCH

Postbus 121
2300 AC Leiden
e-mail: jeugdmatchHM@ggdhm.nl

Folder JeugdMATCH

De informatie op deze pagina staat ook in de folder JeugdMATCH, informatie voor ouders/verzorgers (pdf, 213 kB).

Filmpje over JeugdMATCH

Het filmpje Verwijsindex legt met een animatie uit hoe het werkt. Alleen noemen wij het in onze regio JeugdMATCH in plaats van Verwijsindex.

Informatie voor jongeren

Voor jongeren staat informatie over JeugdMATCH op de website JouwGGD.nl.

Uitgelicht