Centrum voor Jeugd en Gezin
Hulp en advies | Nu hulp nodig?

Nu hulp nodig in Voorschoten

Wil je te hulp schieten in een crisissituatie of ben je zelf ten einde raad, dan is er 24 uur per dag iemand bereikbaar.

Als elke seconde telt

Bel 112 Bij spoedeisende hulp en levensbedreigende situaties.
(brandweer, politie en medische diensten)

Bij zelfmoordgedachten

Bel 0900 - 0113

Als je acuut hulp nodig hebt, zonder direct levensgevaar.

24/7 bereikbaar - deskundige vrijwilligers - Anoniem en vertrouwelijk

Veilig Thuis

Bel 0800 - 2000 Als je huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert of hiermee te maken hebt.

Huisarts

Bel je huisarts Als je met spoed behoefte hebt aan huisartsenzorg. Bel buiten kantooruren je huisartsenpost.

Eigen hulpverlener

Bel je hulpverlener Als je al wordt begeleid door een hulpverlener.

Als geen eigen hulpverlener bekend of bereikbaar is

Bel het lokale team Bel het lokale team van de gemeente

De Luisterlijn

Bel 0900 0767

Dag en nacht een anoniem luisterend oor, aangeboden door getrainde vrijwilligers